Activiteiten

Naast het produceren van eigen commerciële producten stelt Eco Treasures zijn installaties ook beschikbaar om testen te doen voor derden.
Sinds begin juli 2014 zijn we gecertificeerd als erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille voor het algemeen domein van de technologie verkenning.
Eveneens kunnen we op onze installaties maakloonproducties uit voeren.
Hieronder een korte opsomming van onze mogelijkheden. Voor meer details kan u op de desbetreffende pagina�s terecht of kan u ons contacteren via email info@ecotreasures.be

Productiestroom

Productie stroom diagramma eigen commerciële producten. Klik hier ...

Drogen

Wij beschikken over een piloot droog installaties om korte haalbaarheidstesten te doen en over een fluidized bed droger waar, op industri�le schaal, ofwel testproducten ofwel commerciële producties kunnen worden gedaan. Lees verder ...

Persen

Onze persinstallatie met bijhorende decantatie en filtratie, is een �high duty� pers speciaal geschikt voor het persen van zeer harde en moeilijke pitten met een lage olie inhoud. Lees verder ...

Extracties

Eco Treasures heeft een eigen ontworpen piloot installatie voor superkritische CO₂ extractie, zowel vloeistof/vast als vloeistof/vloeistof. Lees verder ...
Er kunnen tevens op pilootschaal stoom-extracties en solvent-extracties uitgevoerd worden.

Design

Bij het uitvoeren van testen voor derden op de piloot installaties kunnen wij eveneens de nodige upscaling doen van industriële installaties en deze voor u ontwerpen. Lees verder ...

droog installatie olie pers installatie opbouw