We hebben een nieuw mail adres voor bestellingen:
sales@ecotreasures.be

KMO-portefeuille
Sinds begin juli 2014 zijn we gecertificeerd als dienstverlener voor de KMO-portefeuille voor het algemeen domein van de technologie verkenning.

Interreeg
Eco Treasures neemt deel aan het project Growing a green future met financiëele steun van de Europese Unie.